Category Archives: Encàrrecs

Àlbum de fotografies

Àlbum de fotografies. Tapa solta en cartoné, folrada amb tela antiga de les fàbriques de Sóller. 48 pàgines dobles amb gradació de color i protecció de cada pàgina amb paper de seda color blanc.

Àlbum de fotografías. Tapa suelta en cartoné, forrada con tela antigua de las fábricas de Sóller. 48 páginas dobles con gradación de color y protección de cada página con papel de seda color blanco.

Photography album. Hard-cover with old fabric from Sóller. 48 double-pages with grading colours and protected with white silk paper.

Share