Enquadernació feta malbé

Enquadernació d’una tesi doctoral del 1952. Tapa solta en cartoné folrada de paper texturat. Llom de tela antiga de Sóller i guardes de paper marmolejat.

Encuadernación de una tesis doctoral de 1952. Tapa suelta en cartoné forrada de papel texturado. Lomo de tela antigua de Sóller y guardas de papel marmoleado.

Bookbinding of a PhD from 1952. Hard-cover with textured paper. Spine with old fabrics from Sóller and endpaper with marbled paper.

Share

Leave a Reply

Post Navigation